About me / Despre mine

 

n.04.11.1968

2016 / 07.11.2016 Ana-Maria Ovadiuc released children's book "Three cats and a square ball "

Photos READ MORE(en)

2016 / 07.11.2016 Artista plastică Ana-Maria Ovadiuc a lansat cartea pentru copii „Trei pisici şi un ghem pătrat”
Fotografii READ MORE(ro)

2016 / 10 - 20 june Iassy, At Art Gallery Theodor Pallady Ana-Maria Ovadiuc open the exhibition "Three cats and a square ball "

Photos READ MORE(en)

2016 / 10 - 20 iunie, La Galeria de Artă Theodor Pallady din Iași Ana-Maria Ovadiuc deschide expoziția „Trei pisici şi un ghem pătrat”

Fotografii READ MORE(ro)

2015 / 01.06.2015 Watercolors painter AMO

The fact a serene encounters  with art in a sunny day on Monday, 1 June 2015,  the Children's Day, meant a time of simple pleasures but rare,  mainly because temporal distance increased significantly between the early years of the beginning of life and Step her late when we praise interlocutors with flattering words: ,, good show! " Joys occasion we were given an exhibition whose author is the young painter who signs with the initials AMO.

2015 / 01.06.2015 Acuarelele pictoriței AMO

Împrejurarea  unei  senine întâlniri  cu arta într-o zi însorită de luni, 1 iunie 2015, de ziua copiilor, a însemnat și un moment al bucuriilor simple dar rare, mai ales pentru că distanța temporală s-a mărit considerabil între primii ani ai începutului vieții și etapa ei târzie când interlocutorii ne gratulează cu vorbe măgulitoare: ,,Ce bine arăți”! Prilejul bucuriilor ne-a fost dăruit de o expoziție a cărei autoare este tânăra pictoriță care semnează cu inițialele AMO

Fotografii READ MORE(ro)

 

publications