Acuarelele Pictoritei AMO 

 

02/06/2015

Împrejurarea  unei  senine întâlniri  cu arta într-o zi însorită de luni, 1 iunie 2015, de ziua copiilor, a însemnat și un moment al bucuriilor simple dar rare, mai ales pentru că distanța temporală s-a mărit considerabil între primii ani ai începutului vieții și etapa ei târzie când interlocutorii ne gratulează cu vorbe măgulitoare: ,,Ce bine arăți”! Prilejul bucuriilor ne-a fost dăruit de o expoziție a cărei autoare este tânăra pictoriță care semnează cu inițialele AMO.
            Expoziția la care ne referim este perceptibilă spontan pentru coerența unitară a ansamblului sub aspect tematic dar și din punctul de vedere al tehnicii picturale a acuarelelor ce se face remarcată mai ales prin subtilitate și delicatețe.
            Propusă spre vizionare publicului în Galeria de Artă ,,Th. Pallady” din Strada Lăpușneanu(Iași), expoziția devine accesibilă după ce vizitatorul (deocamdată) răzbate strecurându-se printre pietre, praf, mormane de plăci din piatră și marmoră. La momentul vernisajului cei care  s-au încumetat să înfrunte zgomotele și praful au făcut-o doar pentru că  erau convinși că vor profita fie și pentru câteva minute de bucuriile artei propuse prin generoasa învitație a autoarei, Ana-Maria Ovadiuc. Ei au avut posibilitatea ca imaginativ să evadeze în acele minute în lumea copilăriei uitate și a poveștilor ilustrate cu candoare și profesionalism.
            Cu câteva excepții, conținutul expoziției este consacrat unor texte scrise de o autoare compatibile cu arta pictoriței pentru a delecta curiozitatea și imaginația copiilor. Deși stăpânind cu profesionalism mijloacele moderne de concepere, prelucrare și realizare a ilustrațiilor având la îndemână programele calculatorului, AMO preferă să recurgă la tehnica tradițională a acuarelei, convinsă fiind că prin aceasta calea expresivității plastice este mult mai bogată decât reducțiile exacte și aride mult prea limitative ale imaginii obținute prin posibilitățile computerului. Altfel  exprimate aceste idei, ele dezvăluie faptul că autoarea este beneficiara unei prime baze formative de practicantă ca informatician. Pasiunea sa adiacentă pentru pictură a condus-o la un moment important al vieții sale la apropierea de pictură optând în paralel pentru studii universitare de specialitate și doctoratul în domeniul artelor vizuale. Această mezalianță între cele două domenii, doar aparent divergente, au deschis orizonturile vizionarismului creator al artistei.
            Picturile în acuarelă semnate de AMO relevă o bună memorie vizuală și spirit al observației. Inspirîndu-se din realitate, ea extrage elemente esențiale pentru expresivitatea lor. Aceste fapt este vizibil în lucrările ale căreor subiecte sunt figuri umane portretizate demonstrând  capacitatea de a surprinde tipologiile și elementele caracteristice ale chipurilor celor reprezentați.
            Referindu-ne la expoziția cu ilustrații în tehnica acuarelei remarcăm și în cazul repertoriului la care recurge pentru a transfigura secvențial textele în imagini plastice, acutul său simț al observării realității. Sunt evidente (pentru început) reprezentările realiste, analitice ale vietăților din lumea insectelor și efemeridelor, ale animalelor sau din natura botanică, biologică sau geologică, care, odată studiate sunt personificate și umanizate devenind eroii poveștilor și evenimentelor  anunțate în paginile cărților prin cuvinte.
            Interpretarea plastică a acestora prin limbajul desenului, culorii și al celorlalte mijloace de expresie, reprezintă preocuparea temeinică a artistei pentru calitatea grafică și de plasticitate a compoziției imaginii. Autoarea se implică în miezul povestirii trăind cu candoare de copil evenimentele  atunci cînd aștene pe suprafața hârtiei pentru desen, peliculele translucide, colorate și transparente prin diluarea pigmenților cu apă și așezarea lor cu pensula fină și moale. Ilustrațiile sale degajă tonice impresii ale optimismului, bunăvoinței și încrederii în stările pozitive ce pot fi descoperite în simplitatea vieții. Imaginația bogată, simțul umorului însoțesc perseverența autoarei cu care insistă asupra detaliilor. Calitățile picturale ale acuarelelor realizate de AMO, fie că sunt ilustrații sau lucrări cu diferite subiecte se remarcă prin îmbinarea libertății spontane a tușelor cu aparența de elaborare lucidă. În afara temei generoaselor subiecte ale ilustrațiilor după texte scrise pentru copii, artista se concentrează asupra reprezentării unor aspecte din natură într-un mod spontan. O casă din Iacobeni, undeva la marginea unei ulițe, un grup de crizanteme dintr-o gradină sau alte flori așezate într-o glastră, dar și în plină admirație față de ramura unui pom încărcată cu mere coapte din localitatea Frumosu (jud. Suceava) și diferit colorate. Un loc precocupant pentru AMO îl reprezintă Balcicul, în amintirea marilor momente ale evoluției picturii românești din prima jumătate a secolului XX și a inegalabilelor modele de pictori îndrăgostiți de acele locuri.
            Deși cariera sa artistică se află încă la început, prin actuala expoziție dar și prin picturile realizate în timpul celor trei ediții ale Simpozionului de pictură și desen ,,Iacobeni - particularități imagistice”, artista are suficiente argumente pentru a fi considerată alături de confrații generației sale o convingătoare promisiune printre pictorii Bucovinei de astăzi grupați în cetatea Sucevei.
            Ea este membră a Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România, calitate dobândită prin talentul și profesionalismul demonstrat cu creațiile frecvent aduse în fața publicului.

                                                                                    Prof. univ. dr. pictor  Liviu SUHAR,

                                                            Președințe ,,Asociația Artă și Educație Liviu SUHAR

 

 

Comments

 

TAG Rezidenta artistica

AUG 17-27 20169:00am - 4:00pm Tonitza Art Group

RECENT POST

Casa atelier
READ MORE